Current Vacancies | Dwr Cymru Welsh Water
Dwr Cymru Welsh Water
dwrcymru - Jobs - Recent Jobs

Search by Keyword or Location

Profiad Gwaith a Mynegiant o Ddiddordeb

Loading...

Cyfleoedd cyfredol

Swydd Lleoliad Cau
Swyddog Gwasanaethau Talu Cardiff
Ydych chi'n frwdfrydig ynghylch rhoi ein cwsmeriaid yn gyntaf bob dydd? Oes gennych sylw rhagorol i fanion er mwyn sicrhau bod manylion yn gywir, bod gwybodaeth wallus yn cael ei chlustnodi, a bod cofnodion cywir yn cael eu cadw? Os felly, mae gennym gyfle cyffrous i chi.
Arbenigydd Digidol a'r We Cardiff
A oes gennych brofiad o ddylunio, datblygu a chylch gweithredu meddalwedd? A oes gennych gymhwyster lefel gradd neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol? Os felly, mae cyfle bendigedig gennym i chi ymuno â'r tîm Gwasanaethau Digidol, yn gweithio ar raglen drawsnewid ddigidol amrywiol ac uchel ei broffil.

Aa